Capel Tiberias

Adeiladwyd Capel Tiberias, sef capel yr Annibynwyr, yr un pryd a bythynod cerrig Cwmorthin Terrace/Tai’r Llyn. Fe gostiodd ganpunt i’w adeiladu ac fe’i gwblhawyd yn 1866. Gallai ddal cant o addolwyr.

Dengys y lluniau isod olygfeydd amrywiol o’r capel, wedi eu tynnu o fannau gwahanol. Does yr un llun o’r capel cyflawn ar gael.

 

 

I’r chwith:

Dengys fynedfa’r capel wedi ei leoli yn y mur gogleddol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn y llun ar y dde, ceir golygfa o’r bryn tu cefn i’r capel yn edrych tuag at Tai’r Llyn.