Diddordeb mewn ymuno?

Sefydlwyd y Gymdeithas ar gyfer rhai sydd â diddordeb yn Archaeoleg yr ardal a byddwn yn trefnu un neu ddau gloddfeydd yn lleol yr haf.

Yn fwy na gwaith maes.... mae angen bobl sy'n mwynhau gwaith ymchwil a ffotograffiaeth i gymryd rhan yn y Gymdeithas hefyd.

Mae gennym eisoes dros ddeg ar hugain o aelodau ac yn edrych ar dri lleoliad ar gyfer cloddio yn yr haf ac yn gallu cynnig hyfforddiant gan yr Ysgol Hanes Cymru ac Archaeoleg Prifysgol Bangor ar eu safle cloddio yn Meillionnydd ym Mhenllyn

Am fwy o fanylion, cysylltwch a Chadeirydd y Gymdeithas - Bill Jones ar wtj509@aol.com neu'r Ysgrifenyddes Ronwen Roberts ar ronwenroberts@btinternet.com