Dyma awyrlun o’r cwm yn dangos lleoliad yr adeiladau sy’n rhan o Brosiect Cofio Cwmorthin Remembered.

Mae’r ffotograff gwreiddiol yn un o gyfres a dynnwyd gan y Llu Awyr Prydeinig (RAF) yn 1939 a chaiff ei ddefnyddio gyda chaniatad y Comisiwn Brenhinol ar Gofadeiladau a Henebion Cymru (RCAHMW)

Rhif trwydded : RCPL2/3/46/060

© O Gasgliadau Cofrestr Cenedlaethol Cofadeiladau Cymru, Hawlfraint y Goron: Gweinyddiaeth Amddiffyn 1948